Facebook button Instagram button
background

Dotacje

Dotacje EU

Obiekt Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Sp.z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami jakie wystąpiły u przedsiębiorcy przez pandemię COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 132 702,74 zł

Umowa nr POIR.03.04.00-32-0160/20-002-01